You are here:

PhD проекти

Індикатором того, що процес навчання майбутнього вченого реалізований системно і якісно, є придбання їм глибоких теоретичних знань в конкретній галузі науки, розуміння специфіки цієї галузі і методів її вивчення, здатність застосовувати ці методи в процесі здійснення теоретичних досліджень і вирішення наукових завдань, що дозволяють вирішувати конкретні проблеми практики. Вчений повинен демонструвати творчу оригінальність, сприяючи, таким чином, науковому прогресу, його роботи повинні «…нести істотний внесок в розвиток наукової дисципліни», а сам вчений – «…продемонструвати науковому співтовариству результати своєї наукової діяльності». У світовому науковому середовищі основним способом, за допомогою якого вчений дані результати представляє, стаючи при цьому об’єктом оцінки наукової спільноти, є написання і захист Ph.D.-проекту. Наслідок цього (при успішному результаті) – здобуття наукового ступеня «Доктор філософії» (лат. – Philosophiæ doctor, скорочено – Ph.D., PhD або D.Phil.).  

Що означає Ph.D ступінь

Даний ступінь в Україні введений з липня 2016 року в якості основного індикатора кваліфікаційного рівня, що підтверджує статус вченого замість ступеня кандидат наук (присудження якого завершиться до 31 грудня 2019 (після проведення захисту кандидатських дисертацій особами, що вступили до аспірантури в 2015 році)). При цьому «доктор філософії» є як освітнім, одержуваним на основі ступеня магістра, так і, одночасно, першим науковим ступенем. Ph.D.-ступінь присуджується спеціалізованою вченою радою наукової установи (вищого навчального закладу) на підставі успішного виконання здобувачем науково-освітньо програми і публічного захисту Ph.D.-проекту в спеціалізованій вченій раді.  

Кому присуджується Ph.D ступінь

Крім засвоєння необхідних знань, найважливішою умовою отримання ступеня доктора філософії у певній сфері є написання якісної наукової роботи, яка відповідає формальним вимогам і містить наукову новизну, і її успішний захист. Така робота являє собою Ph.D.-проект. Саме в процесі підготовки Ph.D.-проекту три основних компоненти наукового методу розглядаються більш строго, ніж в разі магістерської дисертації:
  • здатність самостійно формулювати дослідницьку задачу;
  • здатність вибирати і застосовувати методи дослідження і формувати наукові результати в отриманих результатах дослідження;
  • можливість уявити ці результати в письмовій формі, відповідно до формальних вимог, послідовно, структуровано, дотримуючись наукового стилю викладу.
 

Замовлення дисертації для ступені Ph.D

Процес написання дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії і її захисту найчастіше досить серйозний виклик для вченого, який тільки починає свій шлях у науці. Цей процес вимагає значних витрат часу і інших ресурсів. Структурованість і послідовність викладу в Ph.D.-проекті результатів дослідження автора, в значній мірі – лаконічність викладу матеріалу, науковий стиль, цінність представлених в ній висновків і умовиводів автора, є основним критерієм оцінки знань і навичок здобувача ступеня Ph.D. Зміст Ph.D.-проекту і рівень його захисту показує здатність сприймати і формулювати наукові проблеми, мету і завдання, вибирати методи і проводити дослідження, необхідні для їх вирішення, робити наукові висновки за результатами роботи. В силу відсутності досвіду написання проектів рівня Ph.D, здобувач потребує допомоги більш досвідчених колег, – супроводжує процес написання і захисту дисертації науковий керівник здобувача.  

Написання робіт на замовлення

Допомога в написанні наукової роботи може бути неоціненна, адже процес написання якісної дисертації складається з багатьох етапів. Наш консультаційний центр “Магістр” надає всі види допомоги в написанні робіт для аспірантів всіх вищих навчальних закладів України. Крім самої роботи, молодий вчений повинен ще написати певну кількість статей. Написанням статей на замовлення ми також займаємось.  У той же час, в процесі роботи досить часто, з різних причин (відсутність досвіду певної діяльності, обмеженість у часі…) здобувачі звертаються в консалтингові компанії, що спеціалізуються на допомозі в реалізації подібних проектів. Дані компанії залучають кваліфікованих, досвідчених фахівців для вирішення конкретних завдань в рамках Ph.D.-проекту, забезпечують необхідну інформаційну (централізований доступ до джерел літератури, консультації …) і організаційну (допомога в публікації наукових статей, необхідних для допуску до захисту дисертації, організація контактів з експертами і рецензентами і т.п.) підтримку процесу.   Для написання роботи на замовлення звертайтесь до наших спеціалістів будь-яким зручним для вас способом із розділу Контакти

Залишились запитання?

Відповімо!

Напишіть нам в мессенджер!

Або напишіть нам на e-mail

info@disser-ua.com