You are here:

Маркетингові дослідження

Маркетингові дослідження – це комплекс заходів щодо збору інформації про стан і зміни зовнішнього середовища компанії, де зовнішнє середовище – це споживачі, що визначають обсяги і структуру попиту, дії конкурентів, які визначають рівень конкуренції на ринку (у галузі), а також макроекономічні фактори, що впливають як на поведінку споживачів, так і на особливості бізнесу в галузі. Наші фахівці проводять основні види досліджень у сфері маркетингу, а також аналіз ринку нерухомості. В цей комплекс заходів входить вивчення поточного стану галузі, прогнозування змін, вивчення поведінки потенційних споживачів та основних конкурентів. Нехтування маркетинговим вивчення ринку призводить до хибної оцінки ситуації на ринку, перспектив, сучасних трендів, цільової аудиторії. Із-за відсутності даних компанія може запустити в виробництво продукт, який призведе до її банкрутства. 

Сучасні маркетингові дослідження ринку

Найважливішими напрямками досліджень ринків є визначення поточних і прогнозних величин попиту різного виду і показників ринкової частки для конкретних ринків (ринкових сегментів). Ринки споживчих товарів, продукції виробничо-технічного призначення, а також послуг вивчаються головним чином на основі використання двох підходів:
 • за допомогою аналізу вторинної інформації (перш за все про випуск і збуті продукції);
 • шляхом дослідження мотивації і поведінки споживачів (польові дослідження).
Ми пропонуємо проведення досліджень і аналізу галузі (ринку; окремих сегментів ринку) на базі як «первинної», так і «вторинної» інформації. Наші фахівці – маркетологи досліджують такі галузі економіки як:
 • Автотранспорт
 • Будівництво
 • Будівельні матеріали
 • Виробництво і промисловість
 • Сільське господарство
 • Продукти харчування
 • Медицина, фармацевтика
 • ІТ та телекомунікації
 • Сфера послуг
 • Банки та страхування
 • Ринок нерухомості
 • Освіта
За результатами аналізу надається висновок щодо динаміки розвитку галузі (ринку) і подальші перспективи його розвитку.

Дослідження споживачів

Виділяються наступні напрямки вивчення споживачів:
 • ставлення до самої компанії, відношення до різних аспектів діяльності Компанії у розрізі окремих елементів комплексу маркетингу;
 • рівень задоволення запитів споживачів (очікувань споживачів); наміри споживачів; прийняття рішень про купівлю; поведінка споживачів у процесі та після покупки; мотивація споживачів.
За результатами аналізу дається оцінка ступеня задоволеності споживачів продукцією компанії, а також прогнозується попит на продукцію в майбутньому. 3) Конкурентний аналіз Метою проведення маркетингових досліджень позиції компанії в конкурентній боротьбі і конкурентоспроможності окремих видів її продукції (робіт, послуг) є збір і аналіз інформації, необхідної для вибору конкурентної стратегії. Вибір останньої визначається результатами досліджень наступних двох кіл проблем. По-перше, встановлюється привабливість цієї галузі в довгостроковій перспективі. По-друге, проводиться оцінка конкурентної позиції компанії (або її продукції (робіт, послуг) у порівнянні з іншими компаніями даної галузі. Аналіз конкурентів проводиться в таких основних напрямках:
 1. Дослідження конкурентоспроможності продукції (робіт, послуг);
 2. Дослідження конкурентоспроможності (порівняльної ефективності) маркетингової діяльності;
 3. Вивчення конкурентоспроможності компанії в цілому.
За результатами аналізу виявляються ключові фактори успіху компаній, що діють в галузі, дається оцінка стану компанії серед конкурентів, а також розглядаються перспективи підвищення її конкурентоспроможності. Маркетингові дослідження проводяться відповідно до завдання на написання дипломної роботи з курсу PhD, МВА, ЕМВА, а також відповідно до Ваших побажань, виходячи з потреб Вашого бізнесу.

Залишились запитання?

Відповімо!

Напишіть нам в мессенджер!

Або напишіть нам на e-mail

info@disser-ua.com