Маркетингові дослідження

Маркетингові дослідження – це комплекс заходів щодо збору інформації про стан і зміни зовнішнього середовища компанії, де зовнішнє середовище – це споживачі, що визначають обсяги і структуру попиту, дії конкурентів, які визначають рівень конкуренції на ринку (у галузі), а також макроекономічні фактори, що впливають як на поведінку споживачів, так і на особливості бізнесу в галузі. Наші фахівці проводять основні види досліджень у сфері маркетингу.

Дослідження та аналіз галузі (або окремих сегментів ринку)

Найважливішими напрямками досліджень ринків є визначення поточних і прогнозних величин попиту різного виду і показників ринкової частки для конкретних ринків (ринкових сегментів).

Ринки споживчих товарів, продукції виробничо-технічного призначення, а також послуг вивчаються головним чином на основі використання двох підходів:

 • за допомогою аналізу вторинної інформації (перш за все про випуск і збуті продукції);
 • шляхом дослідження мотивації і поведінки споживачів (польові дослідження).

Ми пропонуємо проведення досліджень і аналізу галузі (ринку; окремих сегментів ринку) на базі як «первинної», так і «вторинної» інформації. Наші фахівці – маркетологи досліджують такі галузі економіки як:

 • Автотранспорт
 • Будівництво
 • Будівельні матеріали
 • Виробництво і промисловість
 • Сільське господарство
 • Продукти харчування
 • Медицина, фармацевтика
 • ІТ та телекомунікації
 • Сфера послуг
 • Банки та страхування
 • Ринок нерухомості
 • Освіта

За результатами аналізу дається висновок щодо динаміки розвитку галузі (ринку) і подальші перспективи його розвитку.

Дослідження споживачів

Виділяються наступні напрямки вивчення споживачів:

 • ставлення до самої компанії, відношення до різних аспектів діяльності Компанії у розрізі окремих елементів комплексу маркетингу;
 • рівень задоволення запитів споживачів (очікувань споживачів); наміри споживачів; прийняття рішень про купівлю; поведінка споживачів у процесі та після покупки; мотивація споживачів.

За результатами аналізу дається оцінка ступеня задоволеності споживачів продукцією компанії, а також прогнозується попит на продукцію в майбутньому. 3) Конкурентний аналіз Метою проведення маркетингових досліджень позиції компанії в конкурентній боротьбі і конкурентоспроможності окремих видів її продукції (робіт, послуг) є збір і аналіз інформації, необхідної для вибору конкурентної стратегії. Вибір останньої визначається результатами досліджень наступних двох кіл проблем.

По-перше, встановлюється привабливість цієї галузі в довгостроковій перспективі. По-друге, проводиться оцінка конкурентної позиції компанії (або її продукції (робіт, послуг)) у порівнянні з іншими компаніями даної галузі. Аналіз конкурентів проводиться в таких основних напрямках:

 1. Дослідження конкурентоспроможності продукції (робіт, послуг);
 2. Дослідження конкурентоспроможності (порівняльної ефективності) маркетингової діяльності;
 3. Вивчення конкурентоспроможності компанії в цілому.

За результатами аналізу виявляються ключові фактори успіху компаній, що діють в галузі, дається оцінка стану компанії серед конкурентів, а також розглядаються перспективи підвищення її конкурентоспроможності.

Маркетингові дослідження проводяться відповідно до завдання на написання дипломної роботи з курсу PhD, МВА, ЕМВА, а також відповідно до Ваших побажань, виходячи з потреб Вашого бізнесу.